Kontakty - DDM Brumov-Bylnice


Zobrazit místo DDM Brumov-Bylnice na větší mapě

Adresa:

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

Tel.: 577 330 586  
Mob.: 603 884 271 (ředitel), 605 433 128 (kacelář)
E-mail: ddm@brumov-bylnice.cz
IČ: 75043220

Bankovní účet:

- pro platby ZÚ, táborů a akcí je vedený u FIO banky pod č. 2102519291/2010

- pro běžnou činnost a provoz DDM u Komerční banky č.: 29836661/0100

Individuální kontakty:

Bc. Antonín Strnad - ředitel
mob.: 603 884 271
tel.: 577 330 586
e-mail: ddm@brumov-bylnice.cz

Ing. Martin Ptáček – zástupce, pedagog volného času

mob.: 739 344 055
tel.: 577 330 586
e-mail: ptacek.ddm@brumov-bylnice.cz

Mgr. Martina Lysáková – pedagog volného času

tel.: 577 330 586
e-mail: lysakova.ddm@brumov-bylnice.cz

Ing. Marie Vaško - pedagog volného času

tel.: 577 330 586
e-mail: vasko.ddm@brumov-bylnice.cz

Marie Manová  - účetní

Kateřina Žižková - uklizečka

 

 

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice existuje v Brumově-Bylnici od 1. 9. 1981. Od 1. 7. 2005 je zřizovatelem město Brumov-Bylnice. Náš DDM se nachází v centru místní části Bylnice na hlavní křižovatce.

Ve školním roce 2023/2024 bylo otevřeno 53 zájmových kroužků, které navštěvuje přes 680 účastníků z řad dětí, mládeže a dospělých. Kroužky jsou rozděleny na oddělení: sportovní, technické a společenské. Nejnavštěvovanějšími kroužky jsou lezení na stěně, florbal, keramika a plavání. V letošním školním roce jsme rozšiřili naši nabídku o některé nové aktivity - např. o Pečení vaření dobrot nebo Deskové hry.

Naše činnost je celoroční se zaměřením na volnočasové aktivity. Jedná se především o sportovní soutěže a turnaje, společenské akce a besídky s ukázkami dovedností dětí. Technické kroužky nejčastěji předvádějí své výtvory na výstavách a soutěžích. Pestrá činnost je předpokladem pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže.

K velmi populárním a oblíbeným patří bezesporu akce "Za pohádkou na kolech" a "Cyklotoulky valašskou krajinou". Velmi oblíbené jsou také různé sportovní turnaje, zájezdy do zábavného parku Galaxie ve Zlíně nebo plavání v Aquparku Delfín v Uherském Brodě v době podzimních, jarních a velikonočních prázdnin.

Letní prázdniny jsou vyhrazeny především příměstským táborům a sportovním aktivitám.

GDPR:

Dům dětí  a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace (dále jen „DDM“), jako správce osobních údajů, zpracovává především údaje potřebné pro zajištění vedení dokumentace DDM a to v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Na DDM je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

-        - datové schránky -  ID DS: bkgkjmu,

-        - emailem na adrese - ddm@brumov-bylnice.cz

-        - poštou na adrese - Dům dětí  a mládeže Brumov-Bylnice, Mýto 184, 763 31  Brumov-Bylnice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na DDM obracet za účelem uplatnění:

- práva na přístup k osobním údajům

- jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

- vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na DDM obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro DDM Brumov-Bylnice je Ing. Luděk Ondík, MBA, tel. č. 605 574 771, email:   ludek.ondik@equica.cz

DOKUMENTY:

 

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88