Pohybové místnosti DDM

Při DDM Brumov-Bylnice máme k dispozici tři pohybové místnosti. Tělocvična s lezeckou stěnou a místnost určená pro stolní tenis se nacházejí přímo v areálu domu dětí a mládeže a dále zrcadlový sál, který je v "Horní škole" v bylnické části města. Tělocvičnu a zrcadlový sál využíváme zejména pro naše zájmové kroužky, ale své místo si zde najdou i jiné organizace či fyzické osoby. Je možné si pronajmout i místnost stolního tenisu, kde chodí zejména ti, kteří hrají stolní tenis jen tak pro radost.

Rozpis tělocvičny DDM a zrcadlového sálu najdete v přiložených souborech.

CENY PRONÁJMŮ POHYBOVÝCH MÍSTNOSTÍ:

Tělocvična DDM:                         200 Kč/hodina

Lezecká stěna:                             60 Kč; 40 Kč/do 15ti let (včetně vybavení+instruktor; jen v rámci "Volného lezení")

Rodinné lezení na stěně:            300 /rodina (možnost zapůjčení lezeckého vybavení; bez instruktora)

Zrcadlový sál:                             150 Kč/hodina

Místnost stolního tenisu:             70 Kč/hodina

 

 

Přiložené soubory: 

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88