Kompletní přehled zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022, přihlášky

Datum: 
Čtvrtek, 9. Září 2021 - 13:45

V přiložených souborech najdete přehled zájmových kroužků DDM Brumov-Bylnice ve školním roce 2021/2022. Některé kroužky jsou ještě v jednání. Pokud se nám podaří sehnat jejich vedoucí, budou postupně do seznamu doplněny. Zájmová činnost DDM bude zahájena dne 20. září 2021. Kroužky budou probíhat vždy v určený den a stanovený čas. Letáčky budou dětem rozdány ve škole na konci příštího týdne. Přihlášky, které najdete v přiložených souborech, můžete odevzdat buď přímo v kroužku, nebo v kanceláři DDM. Platbu provádějte pokud možno na účet, který je uvedený na přihlášce. Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, tak ji můžete provést přímo v kanceláři DDM. O dalších informacích Vás budeme včas informovat.

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88