Kontakty - DDM Brumov-Bylnice


Zobrazit místo DDM Brumov-Bylnice na větší mapě

Adresa:

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

Tel.: 577 330 586  
Mob.: 603 884 271, 605 433 128
E-mail: ddmbru@zlinedu.cz
IČ: 75043220

Bankovní účet vedený u Komerční banky č.: 29836661/0100

Individuální kontakty:

Bc. Antonín Strnad - ředitel - uvolněn pro výkon veřejné funkce
mob.:
tel.: 577 330 586
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz

Františka Daňová – statutární zástupce ředitele
mob.: 605 433 128
tel.: 577 330 586
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz

Ing. Martin Ptáček – pedagog volného času

mob.: 603 884 271
tel.: 577 330 586
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz 

Mgr. Romana Mišová – pedagog volného času
tel.: 577 330 586
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz

 

Klára Trčková - pedagog volného času

tel.: 577 330 586
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz

Marie Manová  - účetní

Kateřina Žižková - uklizečka

 

 

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice existuje v Brumově-Bylnici od 1. 9. 1981. Od 1. 7. 2005 je zřizovatelem město Brumov-Bylnice. Náš DDM se nachází v centru místní části Bylnice na hlavní křižovatce.

Ve školním roce 2017/2018 je otevřeno 52 zájmových kroužků, které navštěvuje celkem 721 účastníků z řad dětí, mládeže a dospělých. Kroužky jsou rozděleny na oddělení: sportovní, technické a společenské. Nejnavštěvovanějšími kroužky jsou florbal, discodance, mažoretky a mladý zdravotník. V letošním školním roce jsme rozšiřili naši nabídku o některé nové aktivity - např. o KARATE nebo Aerobic.

Naše činnost je celoroční se zaměřením na volnočasové aktivity. Jedná se především o sportovní soutěže a turnaje, společenské akce a besídky s ukázkami dovedností dětí. Technické kroužky nejčastěji předvádějí své výtvory na výstavách a soutěžích. Pestrá činnost je předpokladem pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže.

K velmi populárním a oblíbeným akcím patří bezesporu "Kurz taneční výchovy pro žáky 9. tříd" nebo akce "Za pohádkou na kolech". Velmi oblíbené jsou také různé sportovní turnaje, zájezdy do zábavného parku Galaxie ve Zlíně nebo plavání v Aquparku Delfín v Uherském Brodě v době podzimních, jarních a velikonočních prázdnin.

Letní prázdniny jsou vyhrazeny především příměstským táborům a sportovním aktivitám, zejména plážovému ringu a turnaji v petangu, který nese název "VALAŠSKÁ KULA".

GDPR:

Dům dětí  a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace (dále jen „DDM“), jako správce osobních údajů, zpracovává především údaje potřebné pro zajištění vedení dokumentace DDM a to v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Na DDM je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

-        - datové schránky -  ID DS: bkgkjmu,

-        - emailem na adrese - ddmbru@zlinedu.cz

-        - poštou na adrese - Dům dětí  a mládeže Brumov-Bylnice, Mýto 184, 763 31  Brumov-Bylnice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na DDM obracet za účelem uplatnění:

- práva na přístup k osobním údajům

- jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

- vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na DDM obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro DDM je RNDr. Milan Vilímek, tel. č. 777 179 059, email:   vilimekmilan@volny.cz

DOKUMENTY:

 

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88