Soutěž mladých zdravotníků "O pohár starosty města"

V pátek 17. května proběhl na náměstí v Brumově-Bylnici a jeho okolí 5. ročník soutěže mladých zdravotníků "O pohár starosty města". Celkem se soutěže zúčastnilo 8 hlídek v mladší kategorii a stejný počet v kategorii starší. Hlavní stanoviště byly k vidění u kostela a bývalého pivovaru. Soutěžící porovnali na jednotlivých stanovištích své znalosti a schopnosti v oblasti poskytování laické první pomoci. Po sečtení všech výsledků se v mladší kategorii na 3. místě umístila hlídka ČČK Lidečko, na 2. místě hlídka ze ZŠ Val. Klobouky I. a zlaté medaile a pohár si odneslo družstvo ZŠ Val. Klobouky II. ve složení Emma Bližňáková, Kristýna Fusková, Michaela Sánková, Gabriela Horáčková a Václav Kocourek. V kategorii starších si nejlépe vedla hlídka z DDM Brumov-Bylnice, která obsadila 1. místo ve složení Eliška Naňáková, Jan Šerý, Amálka Kozlová, Marie Fritschková a Lucie Šenkeříková (viz foto). Druhé a třetí místo patřilo oběma týmům ze ZŠ Val. Klobouky.

Za DDM Brumov-Bylnice patří velké poděkování všem účastníkům a jejich doprovodu, rozhodčím, figurantům a v neposlední řadě sponzorům. Akci podporovalo Město Brumov-Bylnice.

Fotky ze soutěže si můžete prohlédnou ZDE.

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88