Prázdninové aktivity

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Na tento prázdninový týden jsme pro Vás připravili pět prázdninových aktivit, z nichž tři už byly zveřejněny dříve na našich webových stránkách na jiném místě. Aby jste je ale měli pohromadě, tak všechny uvádíme pod textem níže. Ke každé aktivitě přidáváme také termín jejího ukončení, po kterém budou vybráni, zveřejněni a odměněni ti nejlepší.

Aktivita č. 1: Fotbalová výzva

Pro příznivce sportovních aktivit, zejména fotbalu, jsme připravili výzvu skládající se z pěti fotbalových dovedností, které najdete níže v přiloženém videu. Vaším úkolem bude si tyto dovednosti nacvičit a všech pět poslat natočených na instagram: ddmbrumovbylnice nebo na facebook: DDM Bylnice, případně na email: ddmbru@zlinedu.cz. Vyhodnocení tří nejlepších bude v týdnu po jarních prázdninách.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=fMhFKfPgBC4

Termín ukončení: prodlužuje se do 12. března 2021

Aktivita č. 2: Soutěž o nejlepší trik na koloběžce

Natočte video, jak děláte své oblíbené triky a prvky na koloběžce. V pozadí můžete mít hudbu, která vás inspiruje a motivuje. Tři nejlepší videa obdrží cenu.

Videa posílejte na instagram: ddmbrumovbylnice nebo na facebook: DDM Bylnice, případně na email: ddmbru@zlinedu.cz.

Termín ukončení: 31. března 2021


Aktivita č. 3: Moje oblíbená hudební skladba

Natoč video, jak tančíš na svoji oblíbenou hudební skladbu. Můžeš si vymyslet kostým a kulisy, které se k ní budou hodit. Kreativitě se meze nekladou. Více na plakátku.

Termín ukončení: 12. března 2021

Aktivita č. 4: Hudební zpěváček

Natoč video, jak zpíváš lidovou písničku nebo říkáš lidové pořekadlo a pošli nám ho. Budou vybráni tři nejlepší. Více na plakátku.

Termín ukončení: 12. března 2021

Aktivita č. 5: Pěšky krajinou našeho města

Jedná se o akci, která probíhá od 5. března do 25. dubna 2021 a je určena pro děti a jejich rodiče. Je ideální v této době, kdy můžeme v podstatě sportovat zatím jen na území našeho města. Úkolem je obejít pěšky v daném termínu co nejvíce z šesti předepsaných míst, vyfotit se u nich a na závěr poslat všechny fotky na email martaptacek@seznam.cz. Tři rodiny, které toho splní nejvíce, obdrží odměnu. V případě většího počtu budou výherci vylosováni. Více informací najdete na plakátku.

Termín ukončení: 25. dubna 2021

 

 

 

 

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88