Poděkování za podpoření akce "Světluška svítí"

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice děkuje všem lidem, kteří finančně přispěli na sbírku "Světluška svítí" pro zrakově postižené a zároveň také dětem z brumovské základní školy, které se do této sbírky aktivně zapojily.

Moc si toho vážíme!

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88