Přehled zájmových kroužků, přihlášky a další informace ke školnímu roku 2020/2021

Datum: 
Čtvrtek, 10. Září 2020 - 11:15

Zájmová činnost DDM bude zahájena dne 29. září 2020. Kroužky budou probíhat vždy v určený den a stanovený čas. Přehled všech kroužků najdete v přiložených souborech a někdy během druhé půlky září budou dětem rozdány i letáčky ve škole. Jak jsme slíbili, cenu zápisného do zájmových kroužků letos vyjímečně snížíme, a to z důvodu předčasného ukončení této činnosti v minulém školním roce kvůli šíření epidemie COVID-19. Přihlášky, které najdete v přiložených souborech, můžete odevzdat buď přímo v kroužku, nebo v kanceláři DDM. Platbu provádějte pokud možno na účet, který je uvedený na přihlášce. Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, tak ji můžete provést přímo v kanceláři DDM.

V aktuálním období došlo k mnoha změnám ve školských i ostatních zařízeních (manuál najdete v příloze). Zatím nejsou stanovená pevná pravidla ohledně provozu kroužků, pohybu v zařízeních DDM a jiných prostorech určených pro zájmovou činnost. Přesto je nutné dodržovat hygienické podmínky v zařízení, bude nutná dezinfekce rukou při vstupu do budovy. Čestná prohlášení nejsou povinná, ale u rizikových skupin dětí je nutné uvést na přihlášce, zda je dítě na něco alergické, zda užívá nějaké léky apod. Zatím nejsou stanovena plošná omezení dětí v kroužcích, nošení roušek se bude dodržovat podle aktuálního nařízení. Je nutné omezit pohyb dospělých osob, doprovázejících děti do kroužků na nezbytně nutnou dobu a dodržovat při tom další pokyny (roušky, dezinfekce, apod.). V každé klubovně, WC a na chodbě bude umístěn dávkovač s dezinfekcí a dezinfekčním mýdlem. Věřím, že to nějak společně zvládneme.

Těšíme se na Vás.

Františka Daňová

statutární zástupce ředitele

DDM Brumov-Bylnice

 

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88