Informace pro rodiče a doprovod dětí do kroužků

INFORMACE PRO RODIČE A DOPROVOD DĚTÍ DO KROUŽKŮ

Prosíme, aby rodiče pokud možno předávali děti vedoucímu kroužku v šatně a dodržovali hygienické podmínky, používali dezinfekci.

Pokud u dítěte zaznamenají únavu nebo zvýšenou teplotu, prosíme rodiče, aby si je odvedli domů.

Prosíme, aby se děti scházely ve svých kroužcích a pokud možno se jednotlivé kroužky míchaly pouze minimálně.

Platby řešte, prosím, převodem na účet a přihlášky posílejte e-mailem.

Dodržujte, prosím, rozestupy a používejte dezinfekci v zájmu našich dětí. Děkujeme za pochopení.

Františka Daňová

zástupce statutárního orgánu

DDM Brumov-Bylnice

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88