Důležité informace pro rodiče ohledně příměstských táborů

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ÚČASTNÍCÍCH SE PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

PŘI DDM BRUMOV-BYLNICE

 

PODMÍNKY K PŘIJETÍ NA TÁBOR:

V den nástupu dítěte na tábor bude probíhat mezi 8:00 - 8:30 hod. testování dětí antigenními testy zdravotním personálem Charity Val. Klobouky přímo v DDM Brumov-Bylnice.

Žádáme rodiče: pokud dítě prodělalo Covid, musí mít zprávu od lékaře o prodělání nemoci a pokud bylo dítě testováno v kratším intervalu než je 7 dnů, tak si musí uhradit test samo /přibližně 200,- Kč/. Ostatním dětem hradí testy zdravotní pojišťovna. Neotestované děti nemůžeme dle hygienických nařízení zařadit mezi ostatní děti na táboře.

Dítě musí v den nástupu odevzdat PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, které najdete na stránkách DDM u jednotlivých přihlášek nebo také ZDE, a to musí být vyplněno a podepsáno rodiči (v den nástupu na tábor) i dětskou lékařkou (kdykoliv).

Pokud by se u dítěte v den nástupu projevily nějaké zdravotní potíže, tak nechejte dítě, prosím, doma. Peníze vrátíme a případně může klidně nastoupit i v půlce týdne.

 

Františka Daňová

ředitelka DDM Brumov-Bylnice

                                                                                                                  

                                                                       

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88