Důležitá informace pro rodiče a účastníky našich zájmových kroužků a informace k letním táborům

Vážení rodiče a účastníci našich zájmových kroužků,

chtěli bychom Vám poděkovat za to, že jste vnímali situaci, která nastala o nuceném uzavření naší organizace DDM Brumov-Bylnice, stejně jako ostatních, a to neočekávaně v důsledku COVID-19. Řada z Vás volá a píše, že nepožadujete vrácení finanční částky za kroužky a rádi tímto gestem naši organizaci podpoříte. My bychom se Vám rádi revanžovali a na podzim zápisné do kroužků o nějakou částku ponížili. Moc děkujeme za Vaši podporu a přístup.

Zájmové kroužky, které se znovu otevírají, a to od 25. května, jsou spíše pro dospělé. My se snažíme nachystat pro Vás tu nejlepší táborovou nabídku hned od 2. července. Snad si každý vyberete, co se Vám bude hodit a líbit.

 

Seznam znovu otevřených zájmových kroužků (od 25. května do konce června):

  • Kurz taneční výchovy + ukončení
  • Plastikový modelář - dle individuální domluvy
  • Keramika - dle individuální domluvy
  • Zdravotní cvičení - dospělí
  • Kalanetika - dospělí
  • Stolní tenis - dospělí
  • Šachy - dospělí
  • Aerobic - dospělí

 

Zájmové kroužky budou probíhat za dodržování přísných hygienických podmínek! Všechny ostatní kroužky jsou pro tento školní rok ukončeny!

Tímto bychom chtěli poděkovat všem vedoucím zájmových kroužků za jejich obětavou práci s dětmi a těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2020/2021. Moc si toho vážíme.

 

Důležité informace k letním příměstským táborům

Počet účastníků tábora je povýšen na 20 dětí.

Seznam letních příměstských táborů najdete ZDE.

Při nástupu na tábor musí dítě odevzdat:

1. Prohlášení o bezinfekčnosti (nesmí být starší tří dnů - nejlépe s datem nástupu, stačí podpis rodičů)

2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (podpis rodičů) - pokud ho dítě neodevzdá, nemůže se tábora zúčastnit!

Oba formuláře najdete u přihlášek na tábory.

Přihlášky na letní příměstské tábory zasílejte nejlépe e-mailem.

Platba za tábory bude možná od 25. května 2020 - pokud možno na účet DDM:

Účet: 29836661/0100

VS: rodné číslo dítěte

Do poznámky uveďte, prosím: název tábora, jméno a příjmení dítěte.

Pokud bude pro někoho tento způsob platby nevyhovující, tak může platit i hotově.

 

Františka Daňová

statutární zástupce ředitele

DDM Brumov-Bylnice

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 184
763 31  Brumov-Bylnice

sponsored by ACTIVE 24

Copyright © 2013 DDM Brumov-Bylnice - vytvořila Reklamní agentura - Design88